• Falsafah Ketuhanan

  • Hamka membawa pembaca untuk mula mengaitkan falsafah, teknologi dan sains kepada perjalanan ke arah Tuhan. ⁣
  • “Aturan alam ini, ilmu kita hanya dapat mengetahui akan adanya aturan itu. Kita tidak dapat menciptakan yang lebih baik dari itu, kita hanya menyusun aturan baru yang tidak dapat terkeluar dari aturan yang sedia asli dalam Alam itu. Ikutlah mana ilmu sekalipun, aturan itu tidak dapat dilawan. Aturan itu kita gelar ‘natural order’ atau ‘sunnatullah’. Hebat bagaimanapun manusia, teknologi dan sains itu, ia aturan ini tidak dapat dilawan, melainkan hanya dimanfaatkan.”⁣
   (Falsafah Ketuhanan, Buya Hamka)⁣
  • Buku yang sangat mudah untuk sesiapa yang ingin memahami Falsafah Ketuhanan.
  • Penulis : Hamka

   

 • Falsafah Syaitan

  • Hamka dalam helaian ringkas ini cuba mengingatkan kita perihal Tazkiyatun Nafs atau aspek penyucian jiwa yang sangat diperlukan oleh manusia.
  • Penulis : Hamka

Main Menu